Modlitwa do świętej Katarzyny Szwedzkiej

przez | 3 kwietnia, 2022

Modlitwa do świętej Katarzyny Szwedzkiej

Boże, który Kościół Twój święty przesławnymi zasługami św. Katarzyny, Dziewicy, przyozdobiłeś i licznymi jej cudami pocieszasz,

daj nam sługom Twoim, abyśmy i przykładami jej pobudzeni, życie nasze poprawili i opieką jej nad

nami od wszelkich przeciwności zasłonieni byli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Amen.

Modlitwa do świętej Katarzyny Szwedzkiej

Boże naucz mnie, bym jak święta Katarzyna potrafił odrzucić pokusy i blichtr tego świata i

całym sercem służyć Tobie i moim bliźnim. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.