Modlitwa do świętej Marii Kleofasowej

przez | 9 kwietnia, 2022

Modlitwa do świętej Marii Kleofasowej

Święta Mario, żono Kleofasa, z ufnością błagamy Cię o pomoc dla naszych duchowych i czasowych potrzeb.

Pomóż nam być wiernymi wyznawcami Jezusa Chrystusa i prowadzić do

Niego innych poprzez nasz

własny przykład i radę, a w godzinie naszej

ostatniej agonii pomóż nam w przejściu z tego życia do następnego,

stanowczo w wierze i w pełni pojednany z Bogiem,

siebie i nasi sąsiedzi, tym samym zasłużyli na Niebo,

gdzie ty i wszyscy święci cieszycie się

niekończącą się chwałą i szczęściem widząc Boga twa Amen.

(podaj prośbę )

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Święta Mario, żono Kleofasa, módl się za nami!