Modlitwa do świętej Moniki

przez | 27 sierpnia, 2022

Modlitwa do świętej Moniki

Boże, Ty, który dostrzegłeś szczere łzy i błagania św. Moniki i odpowiedziałeś

na jej modlitwy nawróceniem jej męża i syna, udziel mi łaski, abym i ja

potrafiła modlić się do Ciebie z takim samym szczerym zapałem i abym wyprosiła,

tak jak ona, zbawienie własnej duszy oraz tych bliskich

mi osób, za które jestem odpowiedzialna. Przez Chrystusa, naszego

Pana, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa do świętej Moniki

Wierny Boże, Światłości naszych serc, wychwalamy Ciebie za św. Monikę, kobietę żywej

wiary i wielkiej miłości. Ona troszczyła się o swego syna

Augustyna i w imię Jezusa niestrudzenie przekonywała go do chrześcijańskiego życia.

W odpowiedzi na jej modlitwy o nawrócenie syna i męża dałeś

jej o wiele większą radość, aniżeli

wszystkie jej łzy wylane w błagalnych modlitwach do Ciebie.

Usłysz moją modlitwę… (podaj swoją intencję).

Tak jak kiedyś pochwyciłeś serce św. Augustyna, tak teraz pociągnij

nasze serca ku sobie, Piękności Odwieczna, a zawsze nowa. Amen.

Modlitwa do świętej Moniki

Święta Moniko, dzięki swojej cierpliwości i modlitwom wyprosiłaś u

Boga nawrócenie swego męża i łaskę życia z nim w pokoju. Proszę Cię, wyproś

dla mnie i mojego męża błogosławieństwo Boże, aby również w

naszym domu zapanowały prawdziwa harmonia i pokój i aby wszyscy

członkowie naszej rodziny mogli osiągnąć kiedyś życie wieczne. Amen.