Modlitwa dziękczynienie po komunii świętej

Modlitwa dziękczynienie po komunii świętej

Dzięki Ci składam, Panie, Ojcze święty,

wszechmogący wieczny Boże, żeś mnie grzesznika, niegodnego sługę swego,

bez żadnej mojej zasługi, lecz jedynie z miłosierdzia Twego raczył posilić

Przenajdroższym Ciałem i Krwią Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Błagam Cię, niech ta Komunia święta nie będzie dla mnie powodem kary, lecz wyjedna mi zbawienne przebaczenie. Niech się stanie dla mnie zbroją wiary i tarczą dobrej woli.

Niech usunie moje wady, wyniszczy we mnie pożądliwość i zmysłowość, a pomnoży miłość i cierpliwość, pokorę i posłuszeństwo oraz wszystkie cnoty.

Niech będzie mocną ochroną przeciw zasadzkom nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych. Niech zupełnie uspokoi we mnie złe poruszenia cielesne i duchowe.

Niech mnie trwale zespoli z Tobą, jedynym i prawdziwym Bogiem, i stanie się szczęśliwym dokonaniem mego życia. Błagam Cię, abyś raczył doprowadzić mnie grzesznika do tej niewysłowionej

Uczty, na której sam wraz ze swoim Synem i Duchem Świętym jesteś dla swoich Świętych prawdziwą światłością, zupełnym nasyceniem, wieczną radością, pełnią rozkoszy i doskonałym szczęściem. Amen.

Modlitwa dziękczynienie po komunii świętej

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.

Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.

Krwi Chrystusowa, napój mnie.

Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.

Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.

O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.

W ranach Twoich ukryj mnie.

Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.

Od złego ducha broń mnie.

W godzinę śmierci wezwij mnie

I każ mi przyjść do Siebie,

Abym ze Świętymi Twymi chwalił Cię

Na wieki wieków. Amen.

Modlitwa dziękczynienie po komunii świętej

Panie, przyjmij mój rozum, pamięć i wszystko,

co mam od Ciebie, i pozwól mi wypełniać na co

dzień Twoją Bożą wolę. Maryjo,

Matko Boża, bądź Matką moją.Amen.

Modlitwa dziękczynienie po komunii świętej

Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed obliczem Twoim i

w największej żarliwości ducha proszę Cię i błagam,

abyś wszczepił w serce me najżywsze uczucia wiary,

nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za grzechy moje i silną wolę poprawy.

Oto z wielkim uczuciem i boleścią ducha pięć ran Twoich oglądam i myślą w nich się zatapiam.

Świadomy Twojej ofiary za moje grzechy nie chcę Cię więcej obrażać, by

moje czyste serce było godnym dla Ciebie mieszkaniem.

Amen.