Modlitwa Kościoła

przez | 21 sierpnia, 2021
modlitwa

modlitwa

Modlitwa Kościoła

Najłaskawszy Boże, który wsławiasz św. Ritę nie niknącym blaskiem cudów, spraw , prosimy, abyśmy za jej

wstawiennictwem mogli otrzymać to, o co Cię błagamy.
Nie gardź, wszechmogący Boże, sługami Twoimi, którzy do Ciebie uciekają w swoich utrapieniach, ale dla

chwały Twojej i za wstawiennictwem św. Rity łaskawie przyjdź nam z pomocą w utrapieniach naszych. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen