Modlitwa na Boże Narodzenie

przez | 16 kwietnia, 2022

Modlitwa na Boże Narodzenie

Uczyń nas, Panie, godnymi,

by obchodzić i spędzić w pokoju Twoje święto światła,

porzucając słowa próżne, spełniając dobre uczynki,

unikając namiętności, wznosząc się ponad ziemię.

Błogosław swój Kościół,

któryś utworzył od dawna, by go złączyć ze sobą krwią swoją dającą życie.

Przyjdź z pomocą pasterzom, zwierzchnikom i doktorom.

Błogosław swoim sługom,

którzy oczekują wszystkiego od Twego miłosierdzia,

błogosław również duszom wszystkich chrześcijan,

chorym, tym, którzy są dręczeni przez ducha złego, i wszystkim, którzy prosili, by się za nich modlić.

Zmiłuj się, według Twej łaskawej natury,

ratuj nas i zachowuj, byśmy byli godni dóbr przyszłych,

które nie będą miały końca.

Amen.