Modlitwa na Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

przez | 14 września, 2023
modlitwa

modlitwa

Modlitwa na Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Boże, którego wolą było, że Twój jedyny Syn przeżył ukrzyżowanie, aby

doprowadzić ludzkość do zbawienia, spraw, abyśmy my, którym dane

było poznać Jego tajemnicę na ziemi, zasłużyli na odkupienie w niebie. Amen.