Modlitwa narzeczonych

przez | 22 kwietnia, 2022

Modlitwa narzeczonych

Panie, strzeż miłości tych, którzy się kochają.

Ty, który wiesz, jak bardzo słabe i kruche są ludzkie istnienia;

Ty, który przenikasz ich serce tak niespokojne i zmienne jak czas;

Ty, który zwróciłeś jedno ku drugiemu,

aby zarzucili to, co połowiczne, niejasne, niepełne.

Daj im zrozumieć tajemnicę niewymowną,

że miłować znaczy cierpieć, a ofiarować znaczy żyć.

Udziel im czasu dla wzajemnego poznania i pocieszenia się.

Umocnij ich wspólną zażyłość.

Uczyń ich cierpliwymi i nieskończenie

czułymi, aby razem przeszli drogą wiodącą do Ciebie. Amen