Modlitwa o łaskę wiary

Modlitwa o łaskę wiary

Św. Paschalisie Baylonie, zostałeś napełniony Duchem Świętym

z cudowną miłością o święte tajemnice Ciała i Krwi Chrystusa.

Wstawiaj się teraz za nami, abyśmy mogli otrzymać łaskę

głęboka wiara i czułe oddanie dla Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Obyśmy czerpali z Eucharystii te same bogactwa duchowe, które

otrzymałeś z wielką radością, i niech nasze życie objawi się trwały

owoc miłości, hojności i dobroci ku chwale Boga Ojca naszego.

Św. Paschalisie Baylonie, miłośniku Eucharystii – módl się za nami. Amen.