Modlitwa o miłość

przez | 16 lipca, 2023
modlitwa

modlitwa

Modlitwa o miłość

Ty, który jesteś Miłością, przyjmij moją modlitwę – prośbę o zdolność do miłości.

Pragnę z Twoją pomocą rozwijać swoją męskość (kobiecość), zgodnie z

prawem moralnym, które wpisałeś w serce każdego człowieka.

Pragnę kształtować swoje wnętrze, pomnażać talenty, dzięki którym

będę mógł uczynić swą naukę i pracę owocniejszą, a ludzi obdarować samym dobrem.

Daj mi zdolność rozeznawania koleżeństwa, przyjaźni i miłości, bym umiał dobrze wybrać.

Przygotuj mnie Panie do miłości, do uczynienia szczęśliwym człowieka przeznaczonego dla mnie.

Daj mi Panie wzrok czysty, sięgający głębi człowieka, tak bym widział jego

wartość, a nie zewnętrzne pozory; myślenie godne pięknej, odpowiedzialnej

miłości; język jedności i zrozumienia, bym nie ranił słowem.

I dozgonną chęć budowania związku, tak by zawsze był źródłem

naszej radości i szkołą miłości dla naszych dzieci.

Miłością uczyń me życie.

Amen.