Modlitwa o nawrócenie pogan

przez | 3 grudnia, 2022

Modlitwa o nawrócenie pogan

Boże Przedwieczny, Stwórco wszechrzeczy, pomnij, że dusze

niewiernych są dziełem rąk Twoich, uczynione na obraz i podobieństwo Twoje. Oto, Panie! ku

zelżywości Twojej piekło się tymi duszami napełnia.

Pomnij, że Syn Twój Jezus Chrystus dla ich zbawienia poniósł najokrutniejszą śmierć.

Nie dopuszczaj, błagam Cię, aby Syn Twój u tych niewiernych miał być dłużej

przedmiotem wzgardy. Daj się ubłagać modlitwami dusz świętych i wołaniem Kościoła,

najświętszej Oblubienicy najświętszego

Syna Twego, pomnij na miłosierdzie Twoje, a zapomniawszy na ich

bałwochwalstwo i niewierność spraw, by i oni przyszli do uznania Tego, którego posłałeś,

Pana Jezusa Chrystusa, który jest Zbawicielem,

Życiem i Zmartwychwstaniem naszym, przez któregośmy

wybawieni i uwolnieni zostali,

któremu niechaj będzie chwała na wieki wieków. Amen.