Modlitwa o odpuszczenie grzechów

przez | 16 kwietnia, 2022

Modlitwa o odpuszczenie grzechów

Wszechmogący, wieczny Boże Twoja

hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie;

Okaż mi Twoje miłosierdzie,

odpuść grzechy, które niepokoją moje sumienie,

i udziel mi również to, o co nie ośmielam się prosić.

Odpuść, proszę Cię, Panie,

moje winy i w miłosierdziu Twoim uwolnij mnie z niewoli grzechu,

w którą popadłem wskutek swoich ułomności.

Wysłuchaj łaskawie, proszę Cię, Panie,

moją modlitwę wyzwól mnie z więzów

grzechu i zachowaj od wszelkiej przeciwności.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.