Modlitwa o powołania do świętej Klary

przez | 15 kwietnia, 2022

Modlitwa o powołania do świętej Klary

Święta Klaro, wspomnij na dzień Twoich zaślubin z Chrystusem, w którym Pan udzielił Ci tak wielkiej łaski przez ręce świętego Franciszka.

Przez pamięć na tę łaskę prosimy Cię,

wstaw się do Boskiego Mistrza za wszystkie wspólnoty franciszkańskie, oddane Mu w imię Serafickiego Ojca.

Uproś im nowe powołania, pełne radosnej gotowości do całkowitej ofiary z siebie dla Chrystusa, za wzorem Biedaczyny z Asyżu.

Niech w żadnym klasztorze nigdy nie zabraknie ust i serc wielbiących Boga we dnie i w nocy, a ogień miłości Bożej,

zapalony przez świętego Ojca Franciszka, niech zawsze w nim płonie i ogrzewa cały świat. Amen