Modlitwa o wstawiennictwo do Andrzeja Boboli

przez | 24 lipca, 2021

Modlitwa o wstawiennictwo do Andrzeja Boboli

Święty Andrzeju Bobolo! Na drodze Twojego życia natrafiałeś

na przeszkody, które stopniowo pokonywałeś z pomocą ufnej modlitwy.

Dzięki niej rozpoznawałeś znaki otrzymywane od Boga:

przeszkody stawały się stopniami na drodze w

ślad za Jezusem. Oto staję wobec trudności, która przekracza moje siły: (wymień jakie)

Wspieraj mnie swym orędownictwem, abym

przez cierpliwą modlitwę znalazł pokój w bliskości Jezusa, a z Jego

pomocą wytrwał aż do rozwiązania trudności ku chwale Boga Ojca, który z Synem i Duchem Świętym panuje na wieki wieków.

Amen.