Modlitwa o wykonanie upodobania Bożego

przez | 15 września, 2021
modlitwa

modlitwa

Modlitwa o wykonanie upodobania Bożego

O Jezu Najsłodszy!
Udziel mi łaski swej, aby
Twa łaska ze mną była, ze mną pracowała i ze mną
dotrwała aż do końca.

Daj, abym zawsze chciał
i pragnął tego, co Tobie jest bardziej miłe,
i co Ci się więcej podoba.

Niech Twoja wola będzie moją,
a moja wola niech idzie zawsze za Twoją i najdoskonalej
z nią się zgadza.

Niech moje chcenie i niechcenie będzie
z Twoim jedno. Obym nie mógł chcieć,
lub nie chcieć czego innego, tylko to, co Ty chcesz, lub czego nie chcesz.

Spraw, abym obumarł wszystkiemu,
co jest z ducha tego świata i żebym
dla Ciebie umiłował to, że mną gardzą i nie znają
mnie na świecie.

Daj, abym ponad wszystkie
pragnienia, jakie bym mógł mieć w stosunku do ziemi,
przenieść umiał pragnienie odpoczywania w Tobie,
pragnienie ukojenia u boku Twojego.

Tyś prawdziwym pokojem serca,
Ty jedynym odpocznieniem, poza Tobą wszystko jest przykre
i niespokojne.

W tym to pokoju, to jest w Tobie, jedynej, najwyższej i wiecznej
Dobroci zasnę i spocznę.

Amen.