Modlitwa patron więźniów

przez | 28 czerwca, 2023
modlitwa

modlitwa

Modlitwa patron więźniów

Boże, Ty napełniłeś świętego Józefa, kapłana, duchem prawdy

i miłości do kierowania Twoim ludem, spraw, niech przykład i

modlitwy świętego Józefa Cafasso, przyczynią się do

naszego postępu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen