Modlitwa ratowanie duszy przed szatanem

przez | 5 sierpnia, 2022

Modlitwa ratowanie duszy przed szatanem

Ojcze Niebieski, wejrzyj w Twe Boskie Serce przepełnione bólem i tęsknotą za

tymi, którzy idą na wieczne potępienie. Racz usłyszeć jęk Twoich wiernych wznoszący się za nimi.

O Panie, Ty stworzyłeś te dzieci, Ty karmiłeś je łaską, a Twój Syn, Jezus

Chrystus własną odkupił je Krwią. Zmiłuj się nad nimi w tej godzinie gdy będą konali.

Usłysz słodki jęk, pełen nadziei i miłości, który wydał z siebie Twój

umiłowany Syn, a nasz Zbawiciel, kiedy cierpiał ogromnie za te właśnie dusze.

Ojcze, jak wielka jest Twoja miłość do tego umęczonego Syna, jak nieskończona

Jego zasługa. Przyjmij więc tę modlitwę w połączeniu

z ofiarą mojego życia przez Mękę Twojego umiłowanego

Syna, Jezusa Chrystusa i mieczem przebite Serce Najświętszej

Maryi Panny, krew męczenników, wiarę wyznawców, łzy i cierpienia wszystkich

Twoich sprawiedliwych, na przebłaganie za te ogarnięte mrokiem dusze.

Spuść na nie w godzinie śmierci jasny promień Twojego światła, światła

Ducha Świętego, aby ujrzeli swoje dusze w prawdzie i poruszeni łaską

upadli przed Tobą szczerze swoje grzechy wyznając. Wierzę, że

Twoje nieskończone Miłosierdzie wyjedna im tę łaskę.

Łączę te błagania z błaganiami Matki Najświętszej i składam je w Twoim świętym

Sercu na ukojenie Jego boleści. Kocham Cię Ojcze teraz i na wieki wieków. Amen.