Modlitwa samotne życie

przez | 12 czerwca, 2023
modlitwa

modlitwa

Modlitwa samotne życie

Święty Onufry, który obcowałeś z Bogiem na pustkowiu i ofiarowałeś swoje

samotne życie za grzeszników, pokazałeś nam własnym przykładem, jak należy dochować wierności Bogu.

Od Ciebie uczymy się pokory i miłości, abyśmy mogli oglądać Stwórcę

w niebie. Jesteś naszym patronem, opiekunem i ojcem naszego kościoła.

Tobie święty Onufry składamy podziękowanie za dotychczasową opiekę nad naszą świątynią. Błagamy Cię z głębi serca, abyś nasz

Kościół strzegł od wszelkich niebezpieczeństw, aby lud wierny mógł

Panu Najwyższemu przed tym ołtarzem po wszystkie czasy składać cześć.

Z ufnością i wiarą zawierzamy Twojej opiece: domy, pola, rodziny i samych siebie Amen