Modlitwa za chorych w hospicjum

przez | 25 stycznia, 2022
modlitwa

modlitwa

Modlitwa za chorych w hospicjum

Boże, Ojcze nasz, niech Twa Opatrzność czuwa nad chorymi cierpiącymi,

aby nie marnowali cierpienia, lecz umieli je wprzęgać w Twą służbę i włączali je

w ofiarę Chrystusa. Daj Ojcze najlepszy, wszystkim cierpiącym łaskę dobrego, owocnego

przeżywania cierpienia, dodawaj sił i otuchy, pocieszaj, oszczędzaj ich

ile można, pozwól nieść im ulgę.

Karm ich, Ojcze, Ciałem Twego Boskiego Syna.

Żyj w nich i buduj Swoje Królestwo. Pozwól się realizować powołaniom chorych,

błogosław wspólnotom chorych. Pozwól cierpiącym, aby byli pożyteczni dla bliźnich i kościoła.

Niech Duch Święty prowadzi ich do świętości i szczęścia wiecznego.

Amen.