Modlitwa za kierowców

przez | 6 lutego, 2023

Modlitwa za kierowców

Wszechmogący Boże, pomóż mi szczęśliwie dojechać

do celu i spraw, abym swoją jazdą nie stworzył żadnego zagrożenia.

Dobry Ojcze, błogosław wszystkim kierowcom, którzy

dzisiaj wyruszyli w drogę.

Święty Krzysztofie – módl się za nami!

Modlitwa za kierowców

Boże, daj mi pewną rękę i bystre oko, abym nikomu

nie wyrządził żadnej szkody.

Nie pozwól, Dawco życia, bym stał się przyczyną śmierci

lub kalectwa, a także zachowaj od nieszczęścia i wypadku.

Pohamuj pokusę nadmiernej szybkości. Oby piękno stworzonego

przez Ciebie świata i radość Twej łaski towarzyszyły mi na zawsze. Amen.