Modlitwa za osoby samotne

przez | 10 kwietnia, 2022

Modlitwa za osoby samotne

Święty Antoni Pustelniku,
twej modlitwie powierzamy

osoby żyjące samotnie: wdowy i wdowców,

i tych, którzy nie założyli rodziny

Ty umiłowałeś swoją samotność,

wypełniając ją modlitwą oraz uczynkami pokutnymi.

Nigdy nie czułeś się odrzucony przez innych,

gdyż miłowałeś w Bogu swych bliźnich.

Prosimy cię, aby osoby żyjące

samotnie nie czuły się niepotrzebne,
odrzucone lub wzgardzone przez innych.

Niech nie doświadczają goryczy

osamotnienia i braku miłości.
Uproś im łaskę akceptacji swego stanu i miłowania Boga i bliźnich.

Spraw, by wykorzystywały wolny czas na

modlitwę i wielbienie Boga,
od którego pochodzi wszelkie dobro.

Niech odczują, że kto jest blisko Boga,

nigdy nie zazna gorzkiego smaku samotności.

Niech zaprzyjaźnią się ze świętymi,

którzy również doświadczyli samotności, ale uczynili ją błogosławioną i owocną.

Amen.