Modlitwa za rodzeństwo

Modlitwa za rodzeństwo

Proszę Cię, Panie, za moje rodzeństwo.
Spraw, byśmy się zgadzali i pomagali sobie wzajemnie.
Błogosław każdemu z nas na jego drodze i zachowaj nas w miłości wzajemnej.
Amen.

  • Modlitwa za rodzeństwo

O Panie i Boże mój! dzięki Ci, że nie tylko tak dobrych rodziców, ale siostry i braci dałeś mi ze swej łaski. O! dziękuję Ci za nich i za skłonność do ich kochania; zachowaj Panie nasze

rodzinne uczucie na całe życie, byśmy w sobie nawzajem szczęście i pociechę w smutkach widzieli.

Uchroń nas od sprzeczek, niezgody i zazdrości; daj rodzeństwu memu wszystkie dary łaski Twojej, których pragnę dla siebie.

Otocz błogosławieństwem swoim nas wszystkich, byśmy wzajemnie sobie dobry przykład dawali i razem pracowali pomnożeniu pociechy rodzicom, a chwały Tobie Bogu przedwiecznemu, którego opiece braci i siostry moje polecam.

Amen.

Modlitwa za rodzeństwo

Modlitwa
Błogosław, Boże,
Bratu i siostrze mojej.
Spraw, aby byli weseli i zdrowi.
Pragnę ich zawsze kochać i szanować,
i wszystkim, co robię,
ich serca radować.
Amen.

Modlitwa za rodzeństwo

Dziękuję Ci, Boże,
za miłość Twoją, za brata i siostrę,
za rodzinę moją. Za dom nasz ciepły, za chwile radości.
Niech w nim na zawsze miłośc Twa zagości.
Amen.