Modlitwa żony i matki

przez | 27 sierpnia, 2023
modlitwa

modlitwa

Modlitwa żony i matki

Boże, Ty, który dostrzegłeś szczere łzy i błagania św. Moniki i odpowiedziałeś

na jej modlitwy nawróceniem jej męża i syna, udziel mi łaski, abym i ja potrafiła

modlić się do Ciebie z takim samym szczerym zapałem i abym

wyprosiła, tak jak ona, zbawienie własnej duszy oraz tych bliskich

mi osób, za które jestem odpowiedzialna. Przez Chrystusa, naszego

Pana, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Amen.