Modlitwy przygodne

przez | 20 listopada, 2021
modlitwa

modlitwa

Modlitwy przygodne

naucz moje serce

Panie Boże mój
naucz moje serce
gdzie i jak może Cię szukać gdzie i jak może Cię znaleźć
Panie
jeśli nie ma Ciebie we mnie jeśli jesteś tam nieobecny
gdzie będę szukał Ciebie

Panie
Boże mój nigdy Cię nie widziałem
nigdy nie poznałem Twojej twarzy

Co ma uczynić Twój sługa
spragniony miłości

ŚWIĘTY ANZELM

Modlitwy przygodne

Boże, nie daj nam nigdy zapomnieć,
że Ty mówisz do nas także i wtedy, kiedy milczysz…

Przez miłość do nas milczysz, przez miłość do nas mówisz.
Bo czy milczysz, czy mówisz, zawsze jesteś tym samym Ojcem…

Prowadzi nas Twój głos,
wychowuje nas Twoje milczenie.

Modlitwy przygodne

milczenie

Przestrzenią ducha, gdzie może on rozwinąć skrzydła, jest cisza.
Milczenie, które cię chroni,
gdy rozwijają się twoje myśli.
Milczenie samych myśli, jak wypoczynek pszczół,
gdy miód już gotowy i teraz powinien stać się
ukrytym skarbem wciąż dojrzewającym.

Milczenie myśli, które przygotowują
swoje skrzydła, bo niedobrze jest, żebyś był niespokojny
w duchu czy w sercu swoim.
Milczenie serca.

Milczenie zmysłów.
Milczenie wewnętrznych słów, bo dobrze jest,
żebyś odnajdywał Boga, który jest milczeniem wieczności.
Milczenie – porcie okrętów.
Milczenie w Bogu, który jest portem wszystkich okrętów…

A. DE SAINT-EXUPERY

Modlitwy przygodne