Naśladowanie Pana napomnienie świętego Franciszka

przez | 7 października, 2022

Bracia, spoglądajmy na dobrego Pasterza, który dla zbawienia swych

owiec wycierpiał mękę krzyżową. Owce Pana poszły za Nim w ucisku i prześladowaniu,

w upokorzeniu i głodzie, w chorobie i doświadczeniu, i we wszystkich innych trudnościach;

i w zamian za to otrzymały od Pana życie wieczne.

Stąd wstyd dla nas, sług Bożych, że święci dokonywali wielkich dzieł, a my

chcemy otrzymać chwałę i cześć, opowiadając o nich.