Nowenna do świętej Rafki

przez | 4 kwietnia, 2022

Nowenna do świętej Rafki

Dzień pierwszy

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Chwała Bogu Ojcu, który powołał Rafkę do uświęconego życia zakonnego i który był dla Niej ojcem i matką.

Uwielbienie dla Syna, który uczynił ją orędowniczką w cierpieniu i odkupieniu.

Dzięki składamy Duchowi Świętemu, który umocnił jej cierpliwość i wytrwałość.

O Panie, wysłuchaj mej modlitwy i udziel mi, za jej wstawiennictwem, łaski o którą proszę (…).

A będę Cię wysławiał Ojcze, Synu i Duchu Święty, wraz z Nią, teraz i na zawsze. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario i Chwała Ojcu

Modlitwa

Prosimy Cię, święta Rafko, o głoszenie radości w świecie, który cierpi; o pocieszenie strapionych i uczynienie ich szczęśliwymi i pełnymi życzliwości; o nauczenie nas modlitwy pełnej wiary w Jezusa Chrystusa.

Medycyna nie była w stanie cię uleczyć, tymczasem to ty uleczyłaś chorych odejmując im ból i dzieląc z Jezusem Chrystusem tajemnicę zbawienia.

Prosimy cię o otarcie łez, o uleczenie chorych, o wypełnienie ludzkich serc radością i miłością; abyśmy mogli podążać twoimi krokami i drogą twoich cnót.

Abyśmy wraz z Tobą i najświętszą Marią Panną, mogli czcić Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego, teraz i na zawsze. Amen.

Dzień drugi

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Chwała Tobie, Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, który natchnąłeś świętą Rafkę wrażliwością, który nakarmiłeś jej życie Świętym Sakramentem,

który wypełniłeś ją radością i pokojem; który uczyniłeś świątynię z jej ciała i duszy, tak że w ten sposób potrafiła w swym zakonnym życiu połączyć obowiązki misyjne, dobrą pracę, ascezę i modlitwę.

O Panie, ześlij do twego Kościoła, za wstawiennictwem świętej Rafki, wiernych wykonawców

Twej woli i udziel mi łaski, o którą proszę, a będę Cię wysławiał Ojcze, Synu i Duchu Święty, wraz z Nią, teraz i na zawsze. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario i Chwała Ojcu

Modlitwa: Prosimy Cię, Święta Rafko…

Dzień trzeci

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

O Duchu Święty, Ty, który sprawiłeś, że święta Rafka stała się dla nas przykładem, kiedy niosła krzyż i powtarzała za św. Pawłem „Znam tylko Jezusa, i to ukrzyżowanego” i gdy została nową orędowniczką w cierpieniu, świętą patronką i przykładem dla cierpiącej ludzkości.

Pozwól nam podążać za Twym przykładem z wiarą, nadzieją i miłością.

O duchu mądrości, udziel mi zgodnie z Twą uświęconą wolą i za wstawiennictwem świętej Rafki, łaski, o którą Cię proszę w tej nowennie (…) a będę Cię wysławiał z Ojcem i Synem, teraz i na zawsze. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario i Chwała Ojcu

Modlitwa: Prosimy Cię, Święta Rafko…

Dzień czwarty

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

O Jezusie Chrystusie Boże mój, ty który doświadczyłeś Rafkę w dziecięcym wieku, zabierając jej matkę, a który ofiarowałeś jej później Najświętszą Marię Pannę, matkę swą, jako zastępczynię.

O Panie, spraw aby Święta Rafka stała się uświęconym zaczynem dla chrześcijańskich rodzin, przykładem dla chorych, upośledzonych i kalekich; dla każdego niewidomego, schorowanego i strapionego; dla każdego dziecka i sieroty, tak aby oni wszyscy mogli nieść Twój krzyż z miłością i radością.

O Panie, wysłuchaj mej modlitwy i udziel mi, za wstawiennictwem świętej Rafki, łaski, o którą proszę (…) a będę Cię wysławiał wraz z Nią, teraz i na zawsze. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario i Chwała Ojcu

Modlitwa: Prosimy Cię, Święta Rafko…

Dzień piąty

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

O Oblubieńcu Niebiański, Ty który przyjąłeś czyste serce Rafki w jej młodym wieku, Ty który sprawiłeś, że to poprzez ciebie widziała wszelkie piękno, szczęście czy pocieszenie.

Powołałeś Ją do misji ewangelizacyjnej, w której trakcie pracowała i nauczała bez wytchnienia, a głosząc Twoje słowa i naukę Ewangelii zwracała się do serc ludzi starych i młodych.

Udziel mi, Panie, za wstawiennictwem świętej Rafki, swej łaski (…), a żył będę w prawdziwej miłości i prawdziwym pokoju, których źródłem będziesz Ty, a będę Cię wysławiał wraz z Nią, teraz i na zawsze. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario i Chwała Ojcu

Modlitwa: Prosimy Cię, Święta Rafko…

Dzień szosty

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

O Jezusie Chrystusie, Ty, który prowadziłeś i chroniłeś świętą Rafkę w trudnym czasie. Modliła się wówczas i czuła, że powołałeś Ją do większego poświęcenia i pokory.

Dołączyła więc do Libańskiego Zgromadzenia Sióstr Maronitek i stała się dla nich przykładem w przestrzeganiu reguł, częstych modlitw i cichej pracy.

Udziel Panie, za wstawiennictwem świętej Rafki, oświecenia chrześcijańskiego i pomocy dla ojców i matek; umiejętności wychowawczych i duchowych dla nauczycieli; świętości dla zakonników i zakonnic.

Udziel mi Panie, za wstawiennictwem świętej Rafki, swej łaski (…) zgodnie z wolą Twą, a odpowiem na Twe wezwanie w moim życiu i będę Cię wysławiał teraz i na zawsze. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario i Chwała Ojcu

Modlitwa: Prosimy Cię, Święta Rafko…

Dzień 7

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

O święta Rafko, Ty, która prosiłaś o łaskę dzielenia cierpienia Jezusa Chrystusa. Wkrótce Twoja prośba została wysłuchana: utraciłaś wzrok, Twoje ciało zostało na zawsze okaleczone przez reumatyzm, spędziłaś dwadzieścia dziewięć lat przykuta do krzyża cierpienia i bólu.

A byłaś przy tym cierpliwa i wdzięczna Bogu, powtarzałaś wówczas „Uczestniczę w cierpieniach Chrystusa i dzielę ból zadawany Mu przez koronę cierniową”. Przyjmowałaś swe cierpienia z radością i pogodą ducha, zawsze z uśmiechem na twarzy.

Proszę Cię, święta Rafko o łaskę od Twego Świętego Oblubieńca, a będę Go wraz z Tobą wysławiać teraz i na zawsze. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario i Chwała Ojcu

Modlitwa: Prosimy Cię, Święta Rafko…).

  • Dzień 8

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

O święta Rafko, która niosłaś krzyż i towarzyszyłaś Chrystusowi Ukrzyżowanemu w tajemnicy zbawienia, pozostań z nami na zawsze, pozwól nam podążać Twoimi śladami, orędowniczko w cierpieniu, posłanniczko radości, dobroci i miłości.

Módl się, aby chorzy bez lęku pogodzili się ze swym losem i uznali go za krzyż prowadzący do zbawienia siebie samych i całego świata. Aby do swojego cierpienia dołączyli cierpienie Zbawiciela, aby zostali uświęceni i uświęcili świat.

O święta Rafko, za Twoim wstawiennictwem proszę o łaskę Jezusa Chrystusa (…) a będę Go wraz z Tobą wysławiał teraz i na zawsze. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario i Chwała Ojcu

Modlitwę: Prosimy Cię, Święta Rafko…

DZIEŃ DZIEWIĄTY

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

O, święta Rafko, prawdziwa uczennico Jezusa Chrystusa i towarzyszko Zbawiciela w tajemnicy zbawienia. Służyłaś Panu i ofiarowałaś Mu się w akcie całkowitego i czystego poświęcenia.

Proszę cię święta Rafko, aby za Twoim wstawiennictwem, Jezus Chrystus udzielił mi łaski błogosławieństwa mojego kraju, mojej rodziny i mnie samego; aby pomógł mi przyczynić się do nadejścia Królestwa Bożego.

O święta Rafko, przyjmij od Jezusa Chrystusa łaskę, o którą proszę (…) a będę wraz z Tobą wysławiał Trójcę Przenajświętszą, na wieczną chwałę. Amen.