Papieski dekalog młodych

Papieski dekalog młodych

Wymagam od siebie, nawet gdy inni nie wymagają.

Nie zagłuszam sumienia.

Walczę o własną słuszną sprawę.

Dbam o moją Ojczyznę i moje życie.

Buduję cywilizację miłości.

Tworzę kulturę i jestem przez nią tworzony.

Nie jestem niewolnikiem rzeczy ani namiętności.

Szukam pomocy u rodziców.

Wiem, że wiedza otwiera horyzonty.

Nie lękam się głosić Ewangelii.