Psalm 110

Psalm 110

Wyrocznia Boga dla Pana mego:

“Siądź do mojej prawicy, aż Twych wrogów położę

jako podnóżek pod Twoje stopy”.

Twoje potężne berło niech Pan rozciągnie z Syjonu:

“Panuj wśród naszych nieprzyjaciół!

Przy Tobie panowanie w dniu Twej potęgi,

w świętych szatach .

Z łona jutrzenki

jak rosę Cię zrodziłem”.

Pan przysiągł

i żal Mu nie będzie:

“Tyś kapłanem na wieki na wzór Melchizedek”.

Pan po Twojej prawicy

zetrze królów w dniu swego gniewu.

Będzie sądził narody,

wzniesie stosy trupów,

zetrze głowy jak ziemia szeroka.

Po drodze będzie pił ze strumienia,

dlatego głowę podniesie.