Psalm 114

przez | 5 czerwca, 2022

Psalm 114

Alleluja.

Gdy Izrael wychodził z Egiptu,

dom Jakuba – od ludu obcego,

przybytkiem jego stał się Juda,

Izrael jego królestwem.

Ujrzało morze i uciekło,

Jordan bieg swój odwrócił.

Góry skakały jak barany,

pagórki – niby jagnięta.

Cóż ci jest morze, że uciekasz?

Czemu, Jordanie, bieg swój odwracasz?

Góry, czemu skaczecie jak barany,

pagórki – niby jagnięta?

Zadrżyj, ziemio, przed obliczem Pana całej ziemi,

przed obliczem Boga Jakubowego,

który zmienia opokę w oazę,

a skałę w krynicę wody