Psalm 12

przez | 2 czerwca, 2022

Psalm 12

Ratuj, Jahwe, bo nie ma pobożnych,

zabrakło wiernych wśród ludzi.

Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego,

mówią podstępnymi wargami i z sercem obłudnym.

Niech Jahwe wygubi wszystkie wargi podstępne i język pochopny do wyniosłej mowy.

Tych, którzy mówią: «Naszą siłą język,

usta nasze nam służą, któż jest naszym panem?»

Wobec utrapienia biednych i jęku ubogich –

mówi Jahwe: «Teraz powstanę i dam zbawienie temu, który go pożąda».

Słowa Jahwe to słowa szczere,

wypróbowane srebro bez domieszki ziemi,

siedmiokroć czyszczone.

Ty nas zachowasz, o Jahwe,

ustrzeżesz nas na wieki od tego plemienia.

Występni krążą dokoła,

gdy to, co najmarniejsze, bierze górę wśród ludzi.