Psalm 148

przez | 15 czerwca, 2022

Psalm 148

Alleluja.

Chwalcie Pana z niebios,

chwalcie Go na wysokościach !

Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie,

chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy !

Chwalcie Go, słońce i księżycu,

chwalcie Go, wszystkie gwiazdy świecące.

Chwalcie Go, nieba najwyższe

i wody, co są ponad niebem:

niech imię Pana wychwalają,

On bowiem nakazał i zostały stworzone,

utwierdził je na zawsze, na wieki;

nadał im prawo, które nie przeminie.

Chwalcie Pana z ziemi,

potwory i wszystkie morskie głębiny,

ogniu i gradzie, śniegu i mgło,

gwałtowny huraganie, co pełnisz Jego słowo,

góry i wszelkie pagórki,

drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry,

dzikie zwierzęta i bydło wszelakie,

to, co się roi na ziemi, i ptactwo skrzydlate,

królowie ziemscy i wszystkie narody,

władcy i wszyscy sędziowie na ziemi,

młodzieńcy, a także dziewice,

starcy wraz z młodzieżą

niech imię Pana wychwalają,

bo tylko Jego imię jest wzniosłe,

majestat Jego góruje nad ziemią i niebem

i pomnaża moc swojego ludu.

Pieśń pochwalana dla wszystkich Jego świętych,

synów Izraela – ludu, który Mu jest bliski.

Alleluja.