Psalm 37

przez | 10 czerwca, 2022

Psalm 37

Nie unoś się gniewem z powodu złoczyńców

ani nie zazdrość niesprawiedliwym,

bo znikną tak prędko jak trawa

i zwiędną jak świeża zieleń.

Miej ufność w Jahwe i postępuj dobrze,

mieszkaj w kraju i żyj bezpiecznie.

Raduj się w Jahwe,

a On spełni pragnienia twego serca.

Powierz Jahwe swoją drogę

i zaufaj Mu: On sam będzie działał.

I sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło

a słuszność twoja – jak południe.

Uspokój się wobec Jahwe i Jemu zaufaj.

Nie oburzaj się na tego, komu się szczęści w drodze,

na człowieka, co obmyśla zasadzki.

Zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość;

nie oburzaj się: to wiedzie tylko ku złemu.

Złoczyńcy bowiem wyginą,

a ufający Jahwe

posiądą ziemię.

Jeszcze chwila, a nie będzie przestępcy;

spojrzysz na jego miejsce, a już go nie będzie.

Natomiast pokorni posiądą ziemię

i będą się rozkoszować wielkim pokojem.

Przeciw sprawiedliwemu zło knuje występny

i zgrzyta na niego zębami.

Pan śmieje się z niego,

bo widzi, że jego dzień nadchodzi.

Występni dobywają miecza,

łuk swój napinają,

by powalić biedaka i nieszczęśliwego,

by zabić tych, których droga jest prosta.

Ich miecz przeszyje własne ich serca,

a ich łuki zostaną złamane.

Lepsza jest odrobina, którą ma sprawiedliwy,

niż wielkie bogactwo występnych;

bo ramiona występnych będą połamane,

a sprawiedliwych Jahwe podtrzymuje.

Jahwe zna dni nienagannych,

a ich dziedzictwo trwać będzie na wieki.

W czasie klęski nie zaznają wstydu,

a we dni głodu będą syci.

Występni natomiast poginą,

wrogowie Jahwe

jak krasa łąk zwiędną,

jak dym się rozwieją.

Występny pożycza, ale nie zwraca,

a sprawiedliwy lituje się i obdarza.

Błogosławieni przez Jahwe posiądą ziemię,

przeklęci przez Niego będą wyniszczeni.

Jahwe umacnia kroki człowieka

i w jego drodze ma upodobanie.

A choćby upadł, to nie będzie leżał,

bo rękę jego podtrzymuje Jahwe.

Byłem dzieckiem i jestem już starcem,

a nie widziałem sprawiedliwego w opuszczeniu

ani potomstwa jego, by o chleb żebrało.

Lituje się w każdym czasie i pożycza;

potomstwo jego stanie się błogosławieństwem.

Odstąp od złego, czyń dobro,

abyś mógł mieszkać na wieki.

Bo Jahwe miłuje sprawiedliwość

i nie opuszcza swych świętych;

nikczemni wyginą,

a potomstwo występnych będzie wytępione.

Sprawiedliwi posiądą ziemię

i będą mieszkać na niej na zawsze,

Usta sprawiedliwego głoszą mądrość

i język jego mówi to, co słuszne.

Prawo jego Boga jest w jego sercu,

a jego kroki się nie zachwieją.

Występny czatuje na sprawiedliwego

i usiłuje go zabić.

Lecz Jahwe nie zostawia go w jego ręku

i nie pozwala skazać, gdy stanie przed sądem.

Miej nadzieję w Jahwe i strzeż Jego drogi,

a On cię wyniesie, abyś posiadł ziemię;

zobaczysz zagładę występnych.

Widziałem, jak występny się pysznił

i rozpierał się jak cedr zielony.

Przeszedłem obok, a już go nie było;

szukałem go, lecz nie można było go znaleźć.

Strzeż uczciwości, przypatruj się prawości,

bo w końcu osiągnie [ten] człowiek pomyślność.

Wszyscy zaś grzesznicy będą wyniszczeni,

potomstwo występnych wyginie.

Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Jahwe;

On ich ucieczką w czasie utrapienia.

Jahwe ich wspomaga, wyzwala

wyzwala ich od występnych i zachowuje,

do Niego bowiem się uciekają.