Akt osobistego poświęcenia się Najświętszej Krwi Chrystusa

Akt osobistego poświęcenia się Najświętszej Krwi Chrystusa

W pełnej świadomości mojej nicości a zarazem Twojej, o miłosierny

Zbawicielu, wielkości upadam do Twoich stóp i dziękuję Ci za tak wiele

dowodów łask, które Ty mnie niewdzięcznemu stworzeniu okazałeś, a

szczególnie, że Ty mnie przez Twoją Najświętszą Krew uwolniłeś z szatańskiej mocy zepsucia.

W obecności mojej Matki Maryi, mojego Anioła Stróża, moich świętych Patronów, całego

Dworu Niebieskiego poświęcam się o Najukochańszy Jezu z całą szczerością serca, jak najdobrolniej,

Twojej Najdroższej Krwi, przez którą cały świat odkupiłeś od grzechu, śmierci i piekła.

Ja… przyrzekam Ci, licząc na pomoc Twojej łaski, z całych mych sił i według mych

możliwości, budzić i rozszerzać nabożeństwo do Twojej Najświętszej Krwi, ceny naszego Odkupienia, tak, aby Twa Krew, tak

bardzo godna adoracji od wszystkich była uczczona i uwielbioną. W ten sposób

chcę moją niewierność przeciw Twojej Najdroższej Krwi i Miłości wynagrodzić i Tobie zadośćuczynić za tak liczne profanacje i

znieważenia, które ludzie Twojej Najdroższej Cenie naszego zbawienia zadają.

O! Gdyby można było moje własne grzechy, moją oziębłość i wszystkie

zniewagi, którymi Ciebie o Najdroższa Krwi kiedykolwiek znieważyłem, unicestwić!

Patrz o najukochańszy Jezu, oto ofiaruję Ci też miłość, cześć i uwielbienie, które

Twoja Najświętsza Matka, Twoi wierni uczniowie i wszyscy święci, Twej

Najdroższej Krwi przynieśli. Proszę Cię, zechciej nie myśleć więcej

mojej dotychczasowej niewierności i oziębłości, a wszystkim bluźniercom zechciej wszystko przebaczyć.

Pokrop o Boski Zbawicielu Twoją Najdroższą Krwią mnie, jak również

wszystkich ludzi, abyśmy Cię, o Ukrzyżowana Miłości Zbawiciela, od razu, całym

sercem miłowali i cenę naszego Odkupienia po

wszystkie czasy jak najdogodniej czcić mogli. Amen