Modlitwa do świętego Realino

modlitwa

modlitwa

Modlitwa do świętego Realino

Boże, który nauczyłeś Twój Kościół zachowywać wszystkie Twoje

przykazania miłości, pomóż nam naśladować Twojego kapłana, św. Bernardyna, w

praktykowaniu dzieła miłosierdzia. Spraw, byśmy mogli być wymienieni

wśród błogosławionych w Twoim Królestwie. Amen.