Hymn do świętej Heleny

przez | 18 sierpnia, 2022

Hymn do świętej Heleny

Święta Heleno! o Matko cesarza,

Co nowe światło nad Rzymem rozżarza,

Dał chrzestny chryzmat pogańskiemu światu,

Namaścił czoło ludu i senatu,

A karty dziejów rozpocząwszy nowe,

Na Kapitolu wzniósł godło krzyżowe!

Tyś chrześcijaństwa dała skarb jedyny:

Krzyż, krwią przesiąkły Baranka bez winy,

Zarzucon gruzem i nasypem ziemi.

Dał się odkopać rękami Twoimi.

Przez Cię ludzkości, co Chrystusa wyzna,

Wrócona po Nim najdroższa puścizna.

Naucz nas, Święta, kochać Krzyż ten stary

Duchem miłości i duchem ofiary.

Do ramion jego wołamy w niedoli:

Niech nas przygarną, gdy nas serce boli !