Modlitwa do świętego Jana Eudesa

przez | 19 sierpnia, 2022

Modlitwa do świętego Jana Eudesa

Boże, Ty wybrałeś świętego Jana Eudesa, kapłana, do głoszenia

niezgłębionych bogactw Chrystusa, spraw, abyśmy, idąc za jego

przykładem i naukami, coraz lepiej Ciebie poznawali i żyli w świetle

Twojej Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,

przez wszystkie wieki wieków. Amen.