Hymn wdzięczności

Hymn wdzięczności

Będę Cię sławił, z całego serca,

będę śpiewał Ci wobec aniołów,

Oddam Ci pokłon ku Twemu świętemu przybytkowi.

I będę dziękował Twemu imieniu

za łaskę Twoją i wierność,

bo wywyższyłeś ponad wszystko

Twoje imię i obietnicę.

Kiedym Cię wzywał, wysłuchałeś mnie,

pomnożyłeś siłę mej duszy.

Wszyscy królowie ziemi będą Ci dziękować, Panie,

gdy posłyszą słowa ust Twoich;

i będą opiewać drogi Pańskie:

“Prawdziwie, chwała Pańska jest wielka”.

Prawdziwie, Pan jest wzniosły

i patrzy łaskawie na pokornego,

pyszałka zaś dostrzega z daleka.

Gdy chodzę wśród utrapienia,

Ty zapewniasz mi życie,

wbrew gniewowi mych wrogów;

wyciągasz swą rękę,

Twoja prawica mnie wybawia.

Pan za mnie [wszystkiego] dokona

Panie, na wieki trwa Twoja łaska,

nie porzucaj dzieła rąk Twoich!