Psalm 138

Psalm 138

Będę Cię sławił,  z całego serca,

będę śpiewał Ci wobec aniołów,

Oddam Ci pokłon ku Twemu świętemu przybytkowi.

I będę dziękował Twemu imieniu

za łaskę Twoją i wierność,

bo wywyższyłeś ponad wszystko

Twoje imię i obietnicę.

Kiedym Cię wzywał, wysłuchałeś mnie, pomnożyłeś siłę mej duszy.

Wszyscy królowie ziemi będą Ci dziękować, Panie,

gdy posłyszą słowa ust Twoich; i będą opiewać drogi Pańskie:

“Prawdziwie, chwała Pańska jest wielka”.

Prawdziwie, Pan jest wzniosły i patrzy łaskawie na pokornego, pyszałka zaś dostrzega z daleka.

Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty zapewniasz mi życie,

wbrew gniewowi mych wrogów; wyciągasz swą rękę,

Twoja prawica mnie wybawia.

Pan za mnie dokona

Panie, na wieki trwa Twoja łaska,

nie porzucaj dzieła rąk Twoich!