Koronka do Matki Bożej z Guadalupe

przez | 24 kwietnia, 2022

Koronka do Matki Bożej z Guadalupe

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Na krzyżyku: Nasza Pani z Guadalupe, Różo Mistyczna, bądź pośredniczką Naszego Świętego Kościoła, chroń głowę Kościoła, pomóż wszystkim tym, którzy się do Ciebie uciekają, i ponieważ jesteś Maryją,

zawsze dziewicą i Matką Boga Prawdziwego, zyskaj dla nas od Najświętszego Syna łaskę wiary oraz słodką nadzieję w środku goryczy życia, palącą jałmużnę oraz najlepszy dar ostatecznej wytrwałości. Amen.

Ojcze nasz…

(4 razy) Zdrowaś Maryjo…, poprzez jej czterokrotne objawienie się Świętemu Juanowi Diego.

Chwała Ojcu…

Pierwsze Objawienie: Nasza Pani z Guadalupe objawiła się świętemu Juanowi Diego. Nasza Pani błaga o świątynię w jej imieniu.

Ojcze nasz…

Medytacja: Nasza Pani z Guadalupe, moja Królowo i moja Matko, dziękuję Ci za pierwsze objawienie świętemu Juanowi Diego, kiedy objawiłaś iż jesteś najczystszą dziewicą, Maryjo, Matko Boga prawdziwego i Matko wszystkich ludzi.

Dziękuję za prośbę o wybudowanie świątyni w której stoisz, by kierować do niej tych, którzy będą świadectwem Twojej miłości, Twego współczucia, Twej pomocy i Twej opieki, którymi obdarzasz wszystkich, którzy Cię kochają, ufają Ci i wzywają Twojej pomocy.

(3 razy) Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Drugie Objawienie: Nasza Pani obdarowała świętego Juana Diego odwagą, po jego powrocie z domu biskupa.

Ojcze nasz…

Medytacja: Nasza Pani z Guadalupe, moja królowa I moja matka, dziękuję Ci za Twoje drugie objawienie świętemu Juanowi Diego, kiedy, po jego powrocie z domu biskupa,

upadł znieważony i bronił się przeświadczony, iż nie jest w stanie spełnić Twoją misję. Dziękuję za odwagę i zachętę, którą dałaś świętemu Juanowi Diego, by jeszcze raz zwrócił się z prośbą do biskupa.

(3 razy) Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Trzecie Objawienie: Nasza Pani z Guadalupe obiecuje zesłać znak świętemu Juanowi Diego dla biskupa.

Ojcze nasz…

Medytacja: Nasza Pani z Guadalupe, moja królowo I matko, dziękuję Ci za trzecie objawienie się świętemu Juanowi Diego, kiedy, po jego nieskutecznych prośbach o budowę świątyni, powiedziałaś mu: “Niech tak będzie mój Synu:

Wróć jutro z zapewnieniem, iż możesz dostarczyć biskupowi znak, o który prosił. Kiedy go otrzymasz, uwierzy Ci, nie będzie dłużej wątpił w Twe słowa i Twoją dobrą wiarę. Bądź pewien, iż nagrodzę Ci wszystkie smutki.”

(3 razy) Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Czwarte Objawienie: Nasza Pani z Guadalupe spełnia obietnicę ukazując się na tilmie świętego Juana Diego.

Ojcze nasz…

Medytacja: Nasza Pani z Guadalupe, moja Królowo i Matko, dziękuję Ci za Twoje czwarte objawienie świętemu Juanowi Diego, kiedy kazałaś mu zebrać róże, które znalazł na szczycie wzgórza I przynieść je Tobie. Dziękuję za ukazanie ich na jego tilmie, kiedy powiedziałaś:

„ten bukiet róż jest znakiem, który masz przekazać biskupowi. Musisz powiedzieć mu, w moim imieniu, że rozpozna moja wolę i musi ją spełnić.

Będziesz moim ambasadorem, całkowicie wartym mojego zaufania. Tylko przed obliczem biskupa odsłoń zawartość swojego płaszcza i odsłoń to, co będziesz niósł”. Dziękuję Ci za Twój obraz, który ukazał się na tilmie, który pojawił się wraz z różami.

(3 razy) Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Modlitwa zamykająca: Pamiętaj, najłaskawsza Dziewico z Guadalupe, która objawiłaś swoją niebiańskość na górze Tepeyac, pokazała w nim litość i troskę wobec tych, którzy się do niej uciekają, którzy ją kochają i jej ufają, szukają pomocy i wzywają je, kiedy są potrzebie, słucha naszych próśb, ociera łzy i daje nam pocieszenie i ulgę.

Tą ufnością ożywieni przychodzi przez jej sierpniowe oblicze, pewni, iż spełni ona obietnice i będzie miłosierna dla nas. Pełni nadziei, oddajemy jej opiece, by nic nas nie udręczyło.

Ty, która chciałaś pozostać z nami w Twym świętym wizerunku,Ty któraś jest naszą Matką, naszym zdrowiem i naszym życiem. O Maryjo, Matko Boga, usłysz nasze prośby i miej dla nas miłosierdzie. Amen.

Modlitwa do naszej Pani z Guadalupe: Nasza Pani z Guadalupe, moja Matko, w Twoje ręce składamy nasze modlitwy, weź nasze modlitwy, prośby i nadzieje i przedstaw je w moim imieniu Jezusowi.

Pamiętając o miłości podaj w dłonie Jezusowi, On nie odrzuci tego, co trzymają, nawet jeśli otrzymałaś to ode mnie. Amen.