Koronka do Matki Bożej Licheńskiej

przez | 24 kwietnia, 2022

Koronka do Matki Bożej Licheńskiej

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Na krzyżyku: Wierzę w Boga…

Na pierwszym dużym paciorku:

Witaj, Królowo, Matko Litości! Nasza nadziejo, życia słodkości.

Witaj, Maryjo, Matko jedyna, Matko nas ludzi: Salve Regina!

Nędzne my dzieci Ewy wołamy, o Ciebie, Matko, z płaczem wzdychamy,

Niech nas wspomaga Twoja przyczyna Na tym łez padole: Salve Regina!

O Pośredniczko, rzuć Twe wejrzenie, Łaskawie dla nas przyjmij westchnienie;

Pokaż nam, Matko, Twojego Syna, W górnej krainie: Salve Regina!

Na 3 małych paciorkach: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Na dużych paciorkach: Pozdrawiamy Cię, Maryjo, Bolesna Królowo Polski,

Córko Boga Ojca Przedwiecznego, Matko Syna Bożego i Oblubienico Ducha Świętego, Niepokalanie Poczęta, Pani Nieba, Ziemi.

Na 10 małych paciorkach: Matko Boża Licheńska, Bolesna Królowo Polski, otaczaj nas swoją opieką, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Po każdej dziesiątce: Bolesna Królowo Polski, módl się za nami.