Koronka do Świętych Trzech Króli

przez | 24 kwietnia, 2022

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Na początku: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga…

Modlitwa: Boże mój, do Ciebie wołam, póki się nie zmiłujesz nade mną, wspomóż mnie jak najprędzej możesz o Święty Boże i Mocny Boże! O nieśmiertelny Boże! Zmiłuj się nade mną proszę Cię, przez zasługi w ludzkim ciele ubogo dla nas narodzonego i cierpiącego Jezusa, przez przyczynę Najświętszej Matki Jego i Świętych Trzech Królów: Kacpera, Melchiora i Baltazara, i użycz mi z Twojej Boskiej Opatrzności tu na Ziemi doczesnego i tam w Niebie wiecznego dobra.

Modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo powtarza się 13 razy, na pamiątkę trzynastu dni drogi Trzech Króli do Dzieciątka Jezus.

Ofiarowanie Koronki: Święci Królowie, Kacperze, Melchiorze, Baltazarze, proszę Was przez Imiona wasze, przez Trójcę Przenajświętszą, przez Króla Królów, którego w żłobie położonego widzieć pragnęliście, szczęśliwie powitali, miejcież nade mną w wszelkich uciskach moich użalenie dziś i zawsze, a za mną grzesznikiem Boga mego proście, którzyście dla miłości Jego wygnani z granic waszych byli, a jako On was od powrotu do Heroda przez napomnienie Anielskie zatrzymał, tak też niech mnie dzisiaj i zawsze od wszelakich widomych i niewidocznych nieprzyjaciół, od nagłej i niespodziewanej śmierci, od wszystkiego złego imienia, od wszystkiej niesławy, złego imienia, i od wszelkiego niebezpieczeństwa duszy i ciała obronić i zachować raczy. O Błogosławieni Męndrocowie i nabożni Królowie, z Pogan pierwsi Wyznawcy i Chrześcijanie, łaskawi Patronowie moi, proszę was przez miłość i pokorę, dla której was Zbawiciel niemowlątko przyjął, przyjmijcie mnie w opiekę waszą, a uproście mi te trzy pożyteczne rzeczy i potrzebne dary, to jest: stateczną nadzieję, żywą wiarę, miłość Boga gorącą; uproście mi także te trzy pożyteczne rzeczy: czystość doskonałą, pokorę głęboką i gorące nabożeństwo, abym tak tymi trzema cnotami od Jezusa Chrystusa szczodrobliwie obdarowany, tym chętniej i milej wszystkie moje dary Jemu ofiarował w doskonałości, to jest: kadzidło gorącej modlitwy, Mirrę umartwienia, Złoto zbawiennej miłości i dobrych uczynków na chwałę Jezusa Chrystusa, który jest Królem nad Królami na wszystkie wieki wieków. Amen.