Koronka do Świętych Trzech Króli

przez | 24 kwietnia, 2022
modlitwa

modlitwa

Koronka do Świętych Trzech Króli

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Na początku: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga…

Modlitwa: Boże mój, do Ciebie wołam, póki się nie zmiłujesz nade mną, wspomóż

mnie jak najprędzej możesz o Święty Boże i Mocny Boże! O nieśmiertelny Boże! Zmiłuj się nade mną proszę Cię,

przez zasługi w ludzkim ciele ubogo dla nas narodzonego i cierpiącego

Jezusa, przez przyczynę Najświętszej Matki Jego i Świętych Trzech

Królów: Kacpera, Melchiora i Baltazara, i użycz mi z Twojej

Boskiej Opatrzności tu na Ziemi doczesnego i tam w Niebie wiecznego dobra.

Modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo powtarza się 13 razy, na

pamiątkę trzynastu dni drogi Trzech Króli do Dzieciątka Jezus.

Ofiarowanie Koronki: Święci Królowie, Kacperze, Melchiorze, Baltazarze,

proszę Was przez Imiona wasze, przez Trójcę Przenajświętszą, przez

Króla Królów, którego w żłobie położonego widzieć

pragnęliście, szczęśliwie powitali, miejcież nade mną

w wszelkich uciskach moich użalenie dziś i zawsze, a za mną grzesznikiem

Boga mego proście, którzyście dla miłości Jego wygnani z granic

waszych byli, a jako On was od powrotu do Heroda przez napomnienie Anielskie zatrzymał,

tak też niech mnie dzisiaj i zawsze od wszelakich widomych i niewidocznych

nieprzyjaciół, od nagłej i niespodziewanej śmierci, od wszystkiego złego imienia, od wszystkiej niesławy, złego imienia, i od

wszelkiego niebezpieczeństwa duszy i ciała obronić i zachować raczy.

O Błogosławieni Męndrocowie i nabożni Królowie, z Pogan pierwsi

Wyznawcy i Chrześcijanie, łaskawi Patronowie moi, proszę was przez

miłość i pokorę, dla której was Zbawiciel niemowlątko przyjął,

przyjmijcie mnie w opiekę waszą, a uproście mi te trzy pożyteczne

rzeczy i potrzebne dary, to jest: stateczną nadzieję, żywą wiarę, miłość

Boga gorącą; uproście mi także te trzy pożyteczne rzeczy: czystość

doskonałą, pokorę głęboką i gorące nabożeństwo, abym tak tymi

trzema cnotami od Jezusa Chrystusa szczodrobliwie obdarowany,

tym chętniej i milej wszystkie moje dary Jemu ofiarował w

doskonałości, to jest: kadzidło gorącej modlitwy, Mirrę umartwienia, Złoto

zbawiennej miłości i dobrych uczynków na chwałę Jezusa

Chrystusa, który jest Królem nad Królami na wszystkie wieki wieków. Amen.