Koronka do świętego Jana Bosko

Koronka do świętego Jana Bosko

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Na krzyżyku: Wierzę w Boga…

Na pierwszym dużym paciorku: Ufając, Janie, przeciw nadziei, szedłeś śladami

twojego Mistrza, i w Jego Matce pełnej litości siłę znalazłeś i wspomożenie. Prosiłeś Boga:

„Oddal ode mnie wszystko, co moje, lecz daj mi dusze, bym młode serca przywiódł do Ciebie, Ojcze najlepszy i celu życia”.

Zaniosłeś wiarę, światło i pokój tam, gdzie samotność rodziła nędzę;

pragnąłeś wszystkim stać się dla wszystkich, aby poznali nowinę łaski. Niech będzie chwała Ojcu, Synowi z Duchem Najświętszym wszelkiej prawdy;

podzięka Bogu, który nam daje miłość, wesele i ład sumienia. Amen.

Na 3 małych paciorkach: Ojcze nasz…

Na dużych paciorkach: Święty Janie Bosko, módl się o Ducha Uświęciciela dla dzieci i młodzieży na całym świecie.

Na 10 małych paciorkach: Święty Janie Bosko, módl się za nami, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Po każdej dziesiątce: Chwała Ojcu…

Na zakończenie: Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko na ojca i nauczyciela młodzieży,

spraw, abyśmy zapaleni taką samą miłością, starali się o zbawienie bliźnich i służyli

Tobie samemu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

(3 razy) Maryjo, Wspomożenie Wiernych, módl się za nami.