Litania do świętego Barnaby Apostoła

przez | 12 czerwca, 2022

Litania do świętego Barnaby Apostoła

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święty Barnabo w Dziejach Apostolskich Apostołem nazwany, módl się za nami.

Święty Barnabo, towarzyszu św. Pawła w jego trudach,

Święty Barnabo, do grona uczniów Pańskich należący,

Święty Barnabo, krewny św. Marka Ewangelisty,

Święty Barnabo, zwany Synem Pocieszenia,

Święty Barnabo, przygarniający nawróconego Pawła,

Święty Barnabo, czcią wśród uczniów Pańskich otoczony,

Święty Barnabo, Apostole pragnący zbawienia pogan

Święty Barnabo, mężu pełny Ducha Świętego i wiary,

Święty Barnabo, znany z wielkiej dobroci,

Święty Barnabo, misjonarzu Rzymu, Mediolanu i Aleksandrii,

Święty Barnabo, fundamencie Kościoła na Cyprze,

Święty Barnabo, prowadzący pogan do poznania wiary,

Święty Barnabo, głosicielu Ewangelii,

Święty Barnabo, stróżu ducha wolności Chrystusowej w Kościele,

Święty Barnabo, pełen misyjnego zapału,

Święty Barnabo, ukamienowany w Salaminie,

Święty Barnabo, opiekunie wśród burz i niebezpieczeństw,

Święty Barnabo, zwaśnionych do zgody wiodący,

Święty Barnabo, pocieszycielu zasmuconych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami św. Barnabo,

W: abyśmy z radością postępowali drogami zbawienia.

Módlmy się: Wszechmogący Boże,

Ty powołałeś Barnabę do głoszenia Twojego słowa poganom i uczyniłeś go filarem Kościoła na Cyprze,

pokornie błagamy, aby Kościół, który dzisiaj strzeże depozytu wiary,

z niegasnącym zapałem przekazywał ją ludom żyjącym na całej ziemi,

ku chwale Twojego majestatu i pożytkowi ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.