Litania do świętego Jana Berchmansa

przez | 26 listopada, 2023
modlitwa

modlitwa

Litania do świętego Jana Berchmansa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Opiekunko Jana, módl się za nami.

Święty Janie Berchmansie,

Gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu,

Doskonały czcicielu Najswięjszej Dziewicy,

Krzewicielu kultu Maryi i Józefa,

Orędowniku Niepokalanego Poczęcia,

Oddany sługo świętych Aniołów Stróżów,

Godny synu świętego Ignacego,

Niezrównany naśladowco świętego Ludwika i świętego Stanisława,

Wzorze wszelkich cnót młodego wieku,

Aniele czystości i skromności,

Wspaniały przykładzie posłuszeństwa,

Wybitny czcicielu ewangelicznego ubóstwa,

Obrazie prawdziwej i niezmiennej pobożności,

Cudzie pokory, łagodności i miłosierdzia,

Szlachetny wzgardzicielu przyjemności tego świata,

Staranny obserwancie zasad reguły zakonnej,

Wybrańcu wypełniony skarbami łaski,

Nieśmiertelna chwało Towarzystwa Jezusowego,

Patronie chrześcijańskich uczniów,

Opiekunie tych, którzy wzywają Twej pomocy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami święty Janie Berchmansie.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże dobroci i miłości, który przez wierność Świętego Jana

w małych rzeczach i przez jego nienaruszoną czystość, dałeś nam go

jako wzór do naśladowania w imię Twego Boskiego Syna; pozwól

go nam naśladować tak doskonale, abyśmy zasłużyli sobie na dopuszczenie

do grona błogosławionych i wraz z nim zostali nagrodzeni w

niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.