Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla

przez | 26 listopada, 2023
modlitwa

modlitwa

Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju

ludzkiego, nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest

z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa

Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: “przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj

na nas stojących przed Twoim Majestatem. Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie

poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu

przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą

skruchę i prosimy o zmiłowanie. Przyrzekamy zabiegać o

pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które

okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.

Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas

w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech

pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym

narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby

nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe

Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo

sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków. Amen.