Litania do świętego Klemensa I

przez | 23 listopada, 2022

Litania do świętego Klemensa I

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami

Święty Klemensie,

Z rodziny niewolników pochodzący,

Izraelito, przez Świętych Piotra i Pawła nawrócony,

Towarzyszący Apostołowi Narodów w podróży do Rzymu,

Któryś sakrę biskupią z rąk Świętego Piotra otrzymał,

Po Świętym Anaklecie na Namiestnika Chrystusowego wybrany,

Na tronie papieskim zasiadający,

Trzeci z kolei następco Księcia Apostołów,

Biskupie Rzymu,

Przez 9 lat Kościołem kierujący,

Któryś znał Apostołów i słyszał ich nauki,

Najstarszy, znany z imienia pisarzu starochrześcijański,

Autorze listu do Koryntian,

Ganiący niezgodę,

Wzywający do posłuszeństwa swoim pasterzom,

Apostole pokoju,

Na Krym zesłany,

W kamieniołomach pracujący,

Głoszący Dobrą Nowinę skazańcom,

Niezłamany niewolą,

W Morzu Czarnym utopiony,

Męczenniku Chrystusowy,

Którego relikwie Święci Cyryl i Metody odnaleźli,

Któryś zasłużył na zaszczytne miano jednego z Ojców Kościoła,

Opiekunie dzieci,

Patronie kamieniarzy

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, święty Klemensie.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Módlmy się: Wszechmogący i wieczny Boże, którego chwała okazuje

się w Twoich Świętych, pomóż nam radośnie wspominać czyny Św. Klemensa, który

dał świadectwo Jezusowi. Spraw, abyśmy cnotę mężnej jego wytrwałości

w wierze naśladowali. Przez Chrystusa, Pana naszego.