Litania do świętego Onufrego

przez | 13 czerwca, 2022

Litania do świętego Onufrego

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święty Onufry przezacny patronie nasz, módl się za nami.

Święty Onufry bogactwami świata tego gardzący,

Święty Onufry w Bożą Opatrzność całkowicie ufający,

Święty Onufry ponad 60 lat na pustyni przebywający,

Święty Onufry rozmiłowany w samotności,

Święty Onufry z rąk anioła komunię przyjmujący,

Święty Onufry na rekach św. Pafnucego umierający,

Święty Onufry przed napaścią wroga broniący,

Święty Onufry który jesteś wzorem naszej wiary,

Abyś nam zdrowie ciała i duszy wyprosić raczył, wstawiaj się za nami.

Abyś nam mądrość wszelkich decyzji wyprosić raczył,

Abyś nam łaskę godnego przyjmowania Komunii świętej wyprosić raczył,

Abyś nam łaskę czystości wyprosić raczył,

Abyś nam w całkowitym opuszczeniu przez ludzi z pociechą przyjść raczył,

Abyś nam łaskę szczęśliwej śmierci wyprosić raczył,

Abyś nam łaskę zjednoczenia wszystkich chrześcijan wyprosić raczył,

Abyś nam naszej parafii liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne wyprosić raczył,

O cząstkę Twojej wiary, nadziei i miłości ku Bogu, prosimy cię św. Onufry.

O rzeczy potrzebne nam do życia i zbawienia,

O trzeźwość w narodzie, parafii i rodzinach naszych,

O sprawiedliwe i radosne dzielenie się dobrami tej ziemi,

O jedność w rodzinach naszych,

O dobre wychowanie młodego pokolenia,

O opiekę nad plonami naszymi,

O opiekę nad inwentarzem,

O wysłuchanie modlitw naszych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami św. Ofufry.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie nasz, Boże wysłuchaj błagania

oddanego Ci całym sercem ludu, przez modlitwy

św. Onufrego zachowaj go w zdrowiu duszy i ciała

i spełniaj wszystkie jego prośby. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.