Litania do świętego Patryka

przez | 19 marca, 2024
modlitwa

modlitwa

Litania do świętego Patryka

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, Boża Rodzicielko, módl się za nami.

Święty Patryku, gorliwy apostole Irlandii,

Święty Patryku, naczynie wybrane,

Święty Patryku, wzorze dla biskupów,

Święty Patryku, walczący z niewiernością,

Święty Patryku, najmężniejszy,

Święty Patryku, pełen gorliwości,

Święty Patryku, czyniący dzieła miłosierdzia,

Święty Patryku, chwało Kościoła,

Święty Patryku, nauczycielu ubogich,

Święty Patryku, nasz potężny obrońco,

Święty Patryku, opiekunie podróżujących,

Święty Patryku, podarowałeś narodom Ewangelię Chrystusa i swoje życie,

Święty Patryku, budowniczy kościołów,

Święty Patryku, świadku Ewangelii,

Święty Patryku, mężu modlitwy,

Święty Patryku, troskliwy obrońco uciśnionych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, święty Patryku.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty posłałeś do ludów Irlandii świętego Patryka,

biskupa, jako apostoła Ewangelii, spraw, przez jego zasługi i wstawiennictwo,

aby chrześcijanie zawsze oznajmiali ludziom cuda

Twojej miłości. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą,

żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

autor: Bogdan Bednarz MIC