Modlitwa do świętego Oskara Romero

przez | 25 marca, 2024
modlitwa

modlitwa

Modlitwa do świętego Oskara Romero

Obrońco Ubogich, Proroku Pokoju poprowadź i natchnij

nas do czynienia sprawiedliwości i pojednania z mądrością

i współczucie w świadectwie wiary w Jezusa Chrystusa.

Św. Oskarze Romero – módl się za nami!