Litania do świętego Piusa

przez | 4 kwietnia, 2022

Litania do świętego Piusa

Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo Matko Boża – módl się za nami.
Święty Józefie patronie Kościoła powszechnego – módl się za nami.

Święty Piusie X, wzorze kapłanów – módl się za nami.
Święty Piusie X, mądry biskupie – módl się za nami.
Święty Piusie X, skromny kardynale i patriarcho – módl się za nami.
Święty Piusie X, gorliwy papieżu owczarni – módl się za nami.

Święty Piusie X, pobożny nauczycielu – módl się za nami.
Święty Piusie X, poświęcony biednym – módl się za nami.
Święty Piusie X, pocieszycielu chorych – módl się za nami.
Święty Piusie X, miłośniku ubóstwa – módl się za nami.

Święty Piusie X, pokornego serca – módl się za nami.
Święty Piusie X, wierny w służbie – módl się za nami.
Święty Piusie X, heroiczny w praktyce wszystkich cnót – módl się za nami.

Święty Piusie X, napełniony duchem poświęcenia – módl się za nami.
Święty Piusie X, któryś chciał wszystko odnowić w Chrystusie – módl się za nami.
Święty Piusie X, który otwierałeś małym dzieciom drogę do ołtarza – módl się za nami.

Święty Piusie X, który polecałeś wszystkim codzienną i częstą Komunię świętą- módl się za nami.
Święty Piusie X, który zachęcałeś nas do poznawania i kochania Mszy Świętej – módl się za nami.

Święty Piusie X, który wszędzie zabiegałeś o szerzenie nauki chrześcijańskiej – módl się za nami.
Święty Piusie X, który potępiałeś herezje i stawiałeś im opór – módl się za nami.

Święty Piusie X, który uczyłeś nas prawej Akcji Katolickiej – módl się za nami.
Święty Piusie X, który uświęciłeś apostolat świeckich – módl się za nami.

Święty Piusie X, który chciałeś być znany jako ubogi pasterz dusz – módl się za nami.
Święty Piusie X, który wysłuchujesz modlitw wołających do Ciebie – módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święty Piusie X,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, któryś napełnił serce Świętego Piusa X-go gorliwym miłosierdziem i powołał go na

Namiestnika Chrystusowego, spraw, byśmy za jego wstawiennictwem mogli naśladować Jezusa,

Boskiego Mistrza, a nasze modlitwy do tego Świętego Papieża owocowały w życiu teraźniejszym i wiecznym, przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.

Amen.